Deel foto archief RAR gedigitaliseerd

Het Regionaal Archief Rijnlanden (RAR) heeft een deel van de foto’s uit het familiearchief online gezet. Meer dan 600 foto’s zijn te bezichtigen.

De foto’s zijn als volgt te vinden:

  1. Navigeren naar https://regionaalarchiefrivierenland.nl/home
  2. In de zoekbalk in te vullen: 0415.
  3. En dan te kiezen voor ‘beeldbank’.

Er zijn nog behoorlijk wat foto’s en portretten die de RAR nog niet heeft kunnen identificeren. Dus mocht er iemand zijn die een naam weet bij een onbekende foto, dan horen we dat heel graag, dan vullen we de beschrijving aan. Tips kunnen gestuurd worden naar: info@de-springende-vos.nl